Alasan Mengapa Kita Harus Menghafal AlQuran

Alasan Mengapa Kita Harus Menghafal AlQuran
Oleh : Hidayatullah, Lc Al Hafidz

1. Menghafal adalah landasan awal ketika Rasulullah menerima AlQuran dari Malaikat Jibril

بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

“Bahkan AlQuran itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan (terdapat) di dalan dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu” (QS Al Ankabut : 49)

2. AlQuran adalah sumber dan muara semua sistem dan undang-undang umat ini.

Al-Quran ini adalah cahaya yang dibawa umat untuk menerangi seluruh manusia agar risalahnya tersampaikan dgn menyeluruh, layaknya sebuah umat yg dilahirkan untuk manusia seluruhnya & sebagai saksi atas mereka di dunia dan akhirat

3. Menghafal AlQuran adalah fardhu kifayah

Badruddin Zarkasyi mengatakan, “Belajar AlQuran itu hukumnya fardhu ‘ain, dan menghafalnya adalah fardhu kifayah atas umat ini.

4. Menghafal AlQuran itu berarti meneladani Rasulullah

5. Menghafal AlQuran itu meneladani para salaf sholeh

6. Menghafal AlQuran adalah proyek ibadah yg tidak mengenal bahasa kegagalan

7. Menghafal AlQuran itu mendapatkan garansi kemudahan untuk semua orang.

Al-Qurthubi mengatakan tentang ayat 17 surat AlQomar, yakni, “Kami mudahkan AlQuran ini untuk dihafal, dan akan Kami bantu mereka yang mau menghafal. Lalu, adakah yg mau menghafal lalu mendapatkan pertolongan Allah?”

8. Penghafal AlQuran adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihanNya.

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dari Rasulullah, ia berkata : “Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia sekalian.” Para sahabat bertanya : “Siapa mereka, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab : “Mereka adalah ahlul quran dan orang-orang pilihanNya” (HR Ibnu Majah)

9. Menghormati Penghafal AlQuran berarti mengagungkan Allah

Dati Abu Musa Al Asy’ari radiyallahuanhu ia berkata, Rasulullah bersabda : “Diantara bentuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yg muslim, memuliakan penghafal AlQuran yg taat dan menghormati setiap pemimpin yg adil” (HR Abu Daud)

10. Akan ditempatkan bersama duta-duta yang mulia lagi berbakti

Dari Aisyah radiyallahu anha, Rasulullah bersabda : “Perumpamaan orang yg membaca AlQuran sementara ia hafal akan ditempatkan bersama para duta-duta Allah yg mulia lagi berbakti. Dan perumpamaan orang yg membacanya dalam keadaan berat namun ia tetap berusaha, maka baginya dua pahala” (HR Bukhari)

11. Memperoleh syafaat di hari kiamat

12. Seseorang hanya boleh memiliki rasa iri kepada Penghafal Quran

Dari Ibnu Umar radiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda : “Tidak boleh merasa hasud melainkan pada dua golongan, seseorang yg Allah berikan padanya AlQuran, lalu ia membacanya siang dan malam, dan seseorang yg Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia menginfaqkan hartanya itu siang dan malam” (HR Bukhari dan Muslim)

13. Para penghafal AlQuran akan berada di surga yg tinggi

Rasulullah bersabda : “Akan dihadirkan penghafal AlQuran pada hari kiamat, lalu dikatakan kepadanya”, : “Wahai Rabb, berikanlah ia hiasan”. Maka ia pun dikalungkan mahkota kemuliaan”. Lalu dikatakan lagi, “Ya Rabb, tambahkanlah ia”. Maka ditambahkan mahkota kemuliaan kepadanya. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, “Ya Rabb, ridhoilah ia”. Akhirnya dikatakan kepadanya, “Bacalah dan naiklah. Sesungguhnya bagimu setiap ayat adalah satu kebaikan.” (HR Tirmidzi, Hakim. Hadis ini dihasankan statusnha oleh syrikh Albani)

14. Menghafal AlQuran di antara sebab-sebab terbebasnya seseorang dari siksaan neraka

Rasulullah bersabda, “Seandainya AlQuran ini diletakkan di hati seorang mukmin, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, niscaya tidak akanterbakar hatinya.” (HR Ahmad)

15. Bank kebaikan

Rasulullah bersabda : “Barangsiapa yg membaca satu ayat dalam AlQuran maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan alif laam miim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf laam satu huruf dan miim satu huruf” (HR Tirmidzi, ia mengatakan hadis ini hasan shahih)